เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209321Cross Border E-commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบข้ามพรมแดน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ระบบนิเวศอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน แนวโน้มอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ บริการลูกค้า; การตลาด แปล; การชำระเงิน; โลจิสติกส์; ผลตอบแทนการคืนเงินและการแลกเปลี่ยน การเงินอินเทอร์เน็ต ความไว้วางใจและความปลอดภัย และแนวโน้มในอนาคต ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนสำหรับการดำเนินการค้าระหว่างประเทศแบบดิจิทัล การจัดการความเสี่ยง กลไกของบุคคลภายนอกและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


Introduction to cross-border e-commerce, cross-border e-commerce industry ecosystem, featuring units that teach e-commerce industry trends; customer service; marketing; localization; payments; logistics; returns, refunds, and exchanges; internet finance; trust and safety; and future trends, trust and ssafety in cross-border e-commerce for conducting international trade digitally, risk management, automated mechanisms, manual mechanisms, 3rd party mechanisms, and intellectual property protection.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH