เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501914Sensor network and IoT
โครงข่ายของอุปกรณ์ตรวจจับและอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุปกรณ์สำหรับวัดข้อมูลทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ และกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงอุปกรณ์ตรวจจับเป็นโครงข่าย การประเมินความต้องการด้านสื่อสารและความสามารถในการคำนวณ และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประมวลผลและควบคุม


Devices for gathering natural, environmental, biological and manufacturing information, a network of sensors, requirement of communication and computation, and the Internet of Things (IoT) applications.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH