เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403490Industrial Visit
การศึกษาดูงาน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต0 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403204

Course Description
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การจัดทำรายงานและการนำเสนองาน


Visiting at industrial factories or research institutes related to food science and technology; report submission and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH