เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1703346Advanced Make-up and Hair Design
การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1703222 และ 1703331

Course Description


   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH