เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703346Advanced Make-up and Hair Design
การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1703222 และ 1703331

Course Description
การแต่งหน้าและออกแบบทรงผมขั้นสูง ออกแบบศิลปะบนใบหน้าและร่างกาย ออกแบบแนวคิดการแต่งหน้า แต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟคต์ การแต่งหน้าตามสมัยนิยม ออกแบบทรงผมเพื่อการแสดงและแฟชั่นโชว์ นวัตกรรมเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติกับช่างแต่งหน้าและช่างทำผมมืออาชีพ ข้อควรระวัง


Advanced make-up and hair design; facial and body art designs, make-up concept creation, special effects make-up, make-up trends, hair design for performance and fashion show, cosmetic and tool innovation, experience with professional make-up artist and hair stylist, precautions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH