เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1404761Innovations in Food Packaging
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เทคนิคสมัยใหม่ในบรรจุภัณฑ์อาหาร การถ่ายโอนมวลสารและแก๊สผ่านวัสดุบรรจุภัณฑ์ คุณภาพของอาหารในภาชนะบรรจุ การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจริยะ สารเคลือบและฟิล์มบริโภคและย่อยสลายได้ ทิศทางของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สมัยใหม่ทางการค้า


New technologies in food packaging; mass transfer of gas and solute through packaging materials; quality of packed foods; active packaging research and development; smart packaging technologies; edible and biodegradable coating and films; commercial aspects of new packaging technologies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH