เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701420Development and Technology for Skin Care Cosmetic Formulation
การพัฒนาสูตรและเทคโนโลยีการตั้งตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1701432

Course Description

Practice and techniques in skin care cosmetic preparation; processes used to develop high quality and stability of skin care cosmetic products; consumer demand cosmetic formulation; problem-based cosmetic formulation; development of new formulation from literatures; bench-mark formulation; cosmetic formulation technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH