เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100707Cereal Science
วิทยาศาสตร์ด้านธัญพืช
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง องค์ประกอบ และการใช้ประโยขน์ของข้าวสาลี ข้าว และธัญพืชชนิดต่างๆ สำหรับผลิตแป้งดิบ และแป้งที่ผ่านกระบวนการ การใช้ของเหลือจากกระบวนการขัดสี อาหารธัญพืชสำหรับมนุษย์ การเก็บรักษาเมล็ดและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เช่น การขัดสีเมล็ดด้วยวิธีแห้งและเปียก การผลิตมอลต์ การอบ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับอาหารเช้า และการผลิตอูด้ง บะหมี่ และก๋วยเตี๋ยว


Structure, composition and utilization of wheat, rice and other cereal grains for the production of starches, flours, milling by-products; cereal-based human food; Storage of grains and cereal products; Cereal processing such as dry and wet milling, malting, baking, breakfast cereals and noodles such as udon, yellow and rice noodles
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH