เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403746Food Processing Innovation
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในปัจจุบัน พื้นฐานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบใหม่ การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน การผสมผสานเทคโนโลยีการแปรรูป การนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม


Overview of the current food processing technology; fundamental of the novel food processing technology; thermal and non-thermal food processing; the integrated processing technology; industrial application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH