เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1408704Packaging for Transport and Distribution
การบรรจุเพื่อการขนส่งและกระจายสินค้า
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดและระบบการบรรจุสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า การกระแทก การสั่นสะเทือน การกดทับ วัสดุกันกระแทก การจัดเรียงบนแผ่นรอง การทดสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนการขนส่ง เทคโนโลยีการบรรจุสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า


Packaging types and systems for transport and distribution; shock; vibration; compression; cushion; palletization; packaging pre-shipment testing; packaging technology for transport and distribution.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH