เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1408703Packaging Innovation
นวัตกรรมการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบรรจุแบบแอคทีฟ ฉลาด และอัจฉริยะ นวัตกรรมของการบรรจุและวัสดุบรรจุ การบรรจุอย่างยั่งยืน


Active, smart and intelligent packaging; innovation of packing and packaging materials; sustainable packaging.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH