เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403984Seminar 1
สัมมนา 1
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาและค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแบบปากเปล่า พร้อมส่งรายงาน เตรียมและนำเสนอข้อเสนองานดุษฏีนิพนธ์


Study and selection of currently interesting research issues in food technology or related area; oral presentation with report submission; dissertation proposal development, preparation and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH