เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1402896Selected Topics in Food Safety
หัวข้อเฉพาะทางความปลอดภัยอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางความปลอดภัยอาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food safety; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH