เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1406892Selected Topics in Food Product Development
หัวข้อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food product development; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH