เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1406892Selected Topics in Food Product Development
หัวข้อเฉพาะทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food product development; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH