เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403795Advanced Food Product Innovation
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดผู้บริโภคต่อการริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเร่งด่วน เครื่องมือใหม่สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กลยุทธ์การออกแบบที่เหมาะสม การหาจุดที่เหมาะสมของการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวางแผนธุรกิจ


Consumer concept for food product development; accelerating food product design and development; new tools for food product development; appropriate design strategy; optimizing new food product design, design quality in food product development process; business plan.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH