เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406768Ingredient in Food Product Design and Development
ส่วนผสมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สมบัติและหน้าที่ของส่วนผสมหลัก และส่วนผสมรองในอาหาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติของส่วนผสมในอาหารระหว่างการกระบวนการแปรรูป การเลือกส่วนผสมให้เหมาะกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


Properties and functions of major and minor ingredients; changes of ingredient properties in food during processing; selection of suitable ingredients for new product development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH