เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1404892Selected Topics in Food Processing and Engineering
หัวข้อเฉพาะทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวลและวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางกระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food process and engineering; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH