เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402733Experimental for Molecular Functions of Food
การทดลองสำหรับหน้าที่ของอาหารในระดับโมเลกุล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแยก การทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์โปรตีน เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตและไขมัน การแยก การเพาะเลี้ยงและการจำแนกแบคทีเรียสร้างกรดแลกติค การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม การวิเคราะห์เชิงปริมาณของอิมมูโนโกบูลลินโดยเทคนิค ELISA การเตรียมสารสกัดจากอาหาร การฝึกอบรมการใช้สัตว์ในการทดลอง การแยกและการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว


Isolation, purification, and analysis for protein, peptide, carbohydrate and lipid; isolation, culture and identification of lactic acid bacteria; culture of mammalian cells; quantitative analysis of immunoglobulin by ELISA; preparation of extracts from food; training of animal experiments; isolation and culture of lymphocytes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH