เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402815Applied Food Proteins Chemistry
เคมีประยุกต์ของโปรตีนอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โปรตีนอาหาร กรดอะมิโน เปปไทด์ และโปรตีน การเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเนื่องจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี และการแปรรูป สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนอาหาร เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนอาหาร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากโปรตีนและเปปไทด์ มุมมองด้านเภสัชโภชนศาสตร์ของโปรตีนอาหาร


Introduction to food proteins; amino acids, peptides, and proteins; physical, chemical and processing-induced changes in proteins; functional properties of food proteins; biologically active peptides from food proteins; protein and peptide-based antioxidants; nutraceutical aspects of food proteins.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH