เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402894Selected Topics in Food Chemistry and Food Analysis
หัวข้อเฉพาะทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประมวล และวิเคราะห์วิทยาการสมัยใหม่ทางเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหาร นำเสนอและส่งรายงาน


Review and evaluate critical current issues in food chemistry and food analysis; presentation and report submission.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH