เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1402813Advanced Food Analytical Techniques
เทคนิคการวิเคราะห์อาหารขั้นสูง
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดการวิเคราะห์อาหารขั้นสูงโดยเทคนิคการวิเคราะห์ที่ทันสมัย การวัดทางเคมีไฟฟ้า หัววัดชีวภาพ สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด เนียอินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโทเมทรี ฟลูออโรเมทรี อะตอมมิก สเปกโทรเมทรี อินดักทีพลีคัพเพิลพลาสมา แมสสเปกโทรเมทรี โครมาโทกราฟี ลิควิด โครมาโท กราฟี แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮฟีเนทเทคนิค คอมพรีเฮนซีฟโครมาโตกราฟี เทคนิคเครื่องมือวิเคราะห์ในปัจจุบันและแนวโน้ม


Theory and advanced concept of food analysis by modern analytical techniques; electrochemistry; biosensor; spectrophotometry, Fourier transform infrared, near infrared, UV-visible, atomic spectrophotometry, inductively couple plasma; mass spectrometry; chromatography, liquid chromatography, gas chromatography; hyphenated techniques; comprehensive chromatography, recent and trends of modern analytical techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH