เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1006733Multimedia Application for Professional Communication
การใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารมืออาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบูรณาการภาษาอังกฤษในการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่องานอาชีพต่างๆ การใช้สื่อที่หลากหลายประกอบในการสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเครื่องมือ เทคนิค และกลยุทธ์ที่ใช้ในวิชาชีพต่างๆ


Integration of English with multimedia for professional purposes; a project that applies multimedia to the creation; modification, amelioration and/or perfection of tools, techniques, instruments and/or strategies used in a selected line of profession
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH