เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1006717English Language Assessment and Evaluation
การวัดและประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description


   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH