เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108782Seminar in Materials Innovation 2
สัมมนานวัตกรรมวัสดุ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุ
หน่วยกิต0 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การนำเสนอความก้าวหน้าและความเข้าใจ การอภิปรายผลการทดลองของผลงานวิจัยของนักศึกษา และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยผู้มีประสบการณ์


Presentation of independent research progress, understanding and discussion of research results. Attending special lectures for exchange of ideas with experienced researchers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH