เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1407320Food Packaging and Shelf Life
บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย พัฒนาการ และหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ระบบการบรรจุ การปิดผนึก และการทดสอบ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเฉพาะกลุ่ม ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ความหมาย ความสำคัญของอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิกิริยาและการเสื่อมเสียของอาหาร การประเมินอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร


Definition, development and function of food packaging; food packaging materials; food packing, sealing and testing systems; food packaging for specific foods; legislation and standard of food packaging; definition and concept of food shelf life; deteriorative reactions in foods; shelf life determination.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH