เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703347Wellness Cuisine
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาวะ
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หน้าที่ของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร ปิรามิดอาหาร การคัดสรรวัตถุดิบ เทคนิคการปรุงอาหาร การจัดมื้ออาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชะลอวัย อาหารลดความเครียด อาหารลดน้ำหนัก อาหารล้างพิษ การรับประทานอาหารแบบคลีนและลีน


Functions of nutrients; nutritional requirements; food guide pyramids; ingredients selection; cooking techniques; meal planning; healthy food; anti-aging food, stress-busting food, weight loss food, detox food, clean and lean eating.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH