เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703343Basic Cosmetic Formulation
พื้นฐานการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัตถุดิบเครื่องสำอาง รูปแบบและชนิดเครื่องสำอาง หลักการเตรียมตำรับเครื่องสําอาง การประเมินผลิตภัณฑ์


Cosmetic raw materials; dosage forms and types of cosmetic; principle of cosmetic formulations; product evaluations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH