เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1703343Basic Cosmetic Formulation
พื้นฐานการตั้งตำรับเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description


   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH