เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703342Complementary and Alternative Medicine
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแพทย์แบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมความงามและสุขภาพ เช่น การบำบัดแบบใช้กายและใจ การบำบัดโดยใช้หัตถการ การบำบัดโดยสารชีวภาพ การบำบัดโดยใช้พลังงาน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ


Complementary and alternative medicine for beauty and health promotion, mind-body interventions therapies, manipulative and body-based therapies, biologically based therapies, energy therapies, and other alternative therapies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH