เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102738Electrochemical Analysis
การวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้เคมีไฟฟ้าในเชิงวิเคราะห์ เนื้อหาโดยย่อของกระบวนการที่เกิดบนอิเล็กโทรด คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์และศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กโทรด โครงสร้างของดับเบิ้ลเลเยอร์และการเกาะติด หลักการทางจลน์ศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาที่เกิดบนอิเล็กโทรด การเคลื่อนย้ายของมวลสาร การวัดและเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า เคมีไฟฟ้าในอุตสาหกรรม การผุกร่อน สารเร่งปฏิกิริยาและเคมีไฟฟ้าเชิงชีววิทยา


Applications of electrochemistry with emphasis on topics in electroanalytical chemistry: overview of electrode processes; thermodynamic properties and electrode potentials; double-layer structure and adsorption; fundamentals of kinetics and mechanism of electrode reactions; mass transport; electrochemical measurements and techniques; electrochemical sensors; electrochemistry in industry; corrosion; catalyst and bioelectrochemistry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH