เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
1703414Beauty Business Marketing
การตลาดธุรกิจความงาม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description


   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH