เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102748Selected Topics in Applied Chemistry
หัวข้อเฉพาะทางเคมีประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสำรวจหัวข้อที่เลือกจากบทความวิจัยในปัจจุบันทางเคมีและเคมีประยุกต์


A survey of selected topics from the current literature in chemistry and applied chemistry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH