เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102745Surface Chemistry
เคมีพื้นผิว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยาศาสตร์พื้นผิวขั้นสูง ปฏิกิริยาบนพื้นผิว เครื่องมือและวิธีการวัดทางพื้นผิว


Advanced surface science; reactions on surface; instruments and methods for surface analysis
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH