เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102744Analytical Techniques for Pharmaceutical and Medical Sciences
เทคนิคการวิเคราะห์สำหรับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้เทคนิคเคมีวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การไตเตรท โครมาโทกราฟี สเปกโทรสโกปี อิเล็กโตรโฟริซิส เคมีไฟฟ้า และวิธีอื่นที่เกี่ยวข้อง


Applications of analytical techniques for pharmaceutical and medical sciences; titrimetry, chromatography, spectroscopy, electrophoresis and electrochemistry and other related techniques
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH