เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102739Chromatography
โครมาโทกราฟี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ใช้ของโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ เช่น โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แก๊สโครมาโทกราฟี คะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส เป็นต้น วิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับโครมาโทกราฟีแบบต่างๆ


Applications of chromatographic techniques; high performance liquid chromatography, gas chromatography, capillary electrophoresis; sample preparation methods for chromatography
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH