เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102792Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต18 (0-54-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยขั้นสูง การเขียนวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย


Advanced research; thesis writing; research presentation and publication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH