เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703336Basic Facial Treatment
การปรนนิบัติผิวหน้าขั้นพื้นฐาน
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของผิวหน้า การตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลผิวหน้า การดูแลผิวหน้า การนวดหน้า การพอกหน้า การผลัดเซลล์ผิวทางกายภาพและเคมี


Anatomy and physiology of facial skin; facial skin analysis; factors influencing on facial skin conditions; facial skin care products; facial treatments; facial massage; facial mask; physical and chemical peelings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH