เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102725Advanced Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสังเคราะห์แบบอสมมาตร หมู่ปกป้อง ปฏิกิริยาและกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์ขั้นสูง สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก


Asymmetric synthesis; protecting groups; reactions and advanced organic synthetic methodology; organometallic compounds
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH