เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102722Bioassay Methods
วิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ความเป็นพิษต่อเซลล์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หลักการเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์ กลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ


Screening methods of bioactive compounds; anti-microbial, anti-inflammatory, anti-diabetes, anti-Alzheimer, cytotoxicity and anti-oxidant activity; principles of animal cell culture; bioactivity mechanism
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH