เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408204Industrial Packaging Technology
เทคโนโลยีการบรรจุเชิงอุตสาหกรรม
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408101 หรือ
1408103

Course Description
เทคโนโลยีการบรรจุแบบแข็งและแบบอ่อนตัวสำหรับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและระบบการพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์การบรรจุแบบอัตโนมัติ โซ่อุปทานในการบรรจุ การประเมินวัฏจักรชีวิตของบรรจุภัณฑ์


Rigid and flexible packaging technology for industrial scale; printing technology and systems for packaging; automated packaging equipment; packaging supply chain; life cycle assessment (LCA) of package
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH