เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408350Packaging Technology and Distribution of Fresh Produce
เทคโนโลยีการบรรจุและการกระจายผลิตผลสด
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408102

Course Description
ชนิดของบรรจุภัณฑ์และการกระจายสินค้าสำหรับผลิตผลสด บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์แอคทีฟและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ การทดสอบการกระแทก การสั่นสะเทือน การออกแบบและพัฒนาวัสดุกันกระแทก การกดทับและการเรียงซ้อน การจัดเรียงบนแผ่นรอง การจัดการระบบความเย็น


Types of packaging and distribution for fresh produce; modified atmosphere packaging; active and intelligent packaging; shock; vibration; cushion design and material; compression and stacking; palletization; cool chain management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH