เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1408102Packaging Materials
วัสดุการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408101

Course Description
ชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติของวัสดุทางการบรรจุ วัสดุประกอบ กาวและสารยึดติด การแปรรูปวัสดุทางการบรรจุการ รูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งและการจําหน่าย วัสดุสำหรับการบรรจุอย่างยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุการบรรจุ


Types, structures and properties of packaging materials; composite materials; glues and adhesives; packaging material converting processing; styles of retail and shipping containers; sustainable packaging materials; innovation in packaging materials
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH