เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703222Facial Makeover
การแต่งหน้า
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความงาม การใช้เครื่องสำอาง และอุปกรณ์การแต่งหน้า การวิเคราะห์สีผิว โครงสร้างรูปหน้า เทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน การแต่งหน้าวัยรุ่น การแต่งหน้าโทนเย็นและโทนร้อน การแต่งหน้าแนวธรรมชาติ การแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ และการถนอมผิวหลังการแต่งหน้า


History and cultures of beautification, cosmetic and make-up supplies usage, skin color analysis, facial structures, basic makeover techniques, teenager makeover, blue and yellow based makeover, natural look makeover, special occasion makeovers and aftercare makeover.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH