เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1703224Thai Traditional Massage for Beauty Technology
หัตถเวชกรรมแผนไทยสำหรับเทคโนโลยีความงาม
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติการนวดไทย จรรยาบรรณในการนวด หลักการและเทคนิคการนวด ประโยชน์และข้อควรระวัง


History of Thai massage; ethics; massage principles and techniques; benefits and cautions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH