เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203315E-Business Models
รูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203134 หรือ
1203135

Course Description
ประเด็นต่างๆ ในธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์และประเด็นที่สัมพันธ์กับธุรกิจออนไลน์ เช่น การตลาดออนไลน์ โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจออนไลน์ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจออนไลน์ การติดต่อทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนออนไลน์ ตลอดจนการประกอบธุรกิจออนไลน์ กฎหมาย และศีลธรรมของธุรกิจการค้าออนไลน์


Issues underpinning e-business models and related issues, e-retailing and marketing, innovative e-applications (e-government, e-management, e-commerce), e-trust, strategy and managerial issues, economics of e-business and legal and ethical issues in global e-business
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH