เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1403345Food Processing Technology and Innovation
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1407213

Course Description
หลักการถนอมอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในปัจจุบัน กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและไม่ใช้ความร้อน อายุการเก็บรักษา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบใหม่


Principle of food preservation; current food processing technology; thermal and non-thermal processing; shelf-life; novel food processing technologies
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH