เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210359Flight Rules and Flight Operations Procedures
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติทางการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎจราจรในการบินแบบทั่วไป การบินด้วยทัศนวิสัยและด้วยเครื่องวัดการบิน การกำหนดความสูง พื้นที่กำกัด ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าหน้าที่ในอากาศ การจดทะเบียนและใบสำคัญสมควรเดินอากาศ การค้นหาและช่วยเหลือ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการ กายภาพของสนามบิน การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ


Flight rules in air navigation, general rules, Visual Flight Rules (VFR) and Instrument Flight Rules (IFR), altitude allocation, Restricted area, Flight crew license and Rating, aircraft registration, airworthiness of aircraft, search and rescue accident investigation of aircraft, aerodrome characteristics, security and facilitations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH