เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210358Air Traffic Service and Communication
งานบริการด้านการติดต่อสื่อสารและการจราจรทางอากาศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การติดต่อสื่อสารในระบบการบินระหว่างนักบินและหอบังคับการบินและคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสาร ระบบการทำงานของเรดาร์ การติดต่อสื่อสารในส่วนของสถานีบริการการบิน การทำงานของระบบการวางแผนปฏิบัติการทางการบิน ขั้นตอนการวิทยุและโนเทม


Communication for flight operation between pilot and air traffic controller also communication equipment use, communication in flight service station, flight operation system planning, radio and Notem process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH