เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210209Business Model and Innovation Marketing for Aviation Business
รูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบการจัดการธุรกิจ ภาพรวมทฤษฎีทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ส่วนประกอบทางการตลาด และการนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ และนวัตกรรมทางการตลาด เพื่อความสำเร็จในธุรกิจการบิน


Aviation business model, overview of marketing principles related to the aviation business, focusing on the application of marketing mixes and the use of various marketing strategies as well as promotional activities and innovation marketing to achieve success in the aviation business industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH