เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303820Innovation and Smart Information Technology
นวัตกรรมและความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วงจรการพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศ เครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการสร้างความเป็นเลิศทางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวคิดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Innovation and smart information technology development process, Information Innovation life-cycle, the smart technology required for information literacy, the concept and the implementation of smart technology and Innovation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH