เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502403Modern Technology in Information and Communication Engineering
เทคโนโลยียุคใหม่ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทักษะ เครื่องมือ และ การฝึกทักษะ ในเทคโนโลยียุคใหม่ทางวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ


Concept, skills, tools, and practice on modern technology in Information and Communication Engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH